Реклама

  Якщо на Вас тиснуть...

  Дуже часто у засобах масової інформації доводиться чути про «використання адміністративного ресурсу», «тиск з боку контролюючих органів». Нерідко об’єктом подібних зловживань стають саме громадські організації і, перш за все, внаслідок недостатньої обізнаності з власними правами.
  Сьогодні ми розглянемо можливі варіанти виникненню конфліктних ситуацій з податковими органами.
  Однією з найпоширених форм тиску на НДО є тиск з боку податкових органів. Серед поширених вимог податкових органів до НДО, які можуть перейти в тиск перш за все зазначемо: не надання або позбавлення НДО статусу неприбуткової організації. Цей варіант лишає НДО можливості бути звільненної від податку на прибуток. У зв’язку з тим, що законодавством України не встановлено, які саме види діяльності є комерційними, а які ні, то представники податкових органів розглядають більшість положень статуту організації, як такі що мають за метою проведення комерційної діяльності.

  Ще одна деталь! Більшість працівників податкових органів вважають, що НДО, яка надає платні послуги не може мати статус неприбуткової організації.

  По-друге, послуги, які надає НДО та отримує за них кошти (освітні, наукові, просвітницькі та інші соціальні послуги) вичерпно прописані в статуті організації (в цьому випадку, надання платних послуг не розглядаються як комерційна діяльність) (ЗУ «Про оподаткування прибутків підприємств», статті 7.11.1, 7.11.3, 7.11.13.);

  Вимагайте письмового пояснення, з посиланням на конкренті положення законодавства, щодо діяльності, яка на погляд податкових органів визнається як комерційна! Це дозволить в подальшому оскаржити дії посадових осіб податкових органів.

  Часто податкові органи чинять тиск на громадські організації під час перевіолк.

  Для того, щоб НПО не стало об’єктом зловживань податкових органів через перевірки необхідно знати наступні положення законодавства про перевірки:

  Види та порядок проведеня перевірок регулюється Указом Президента України «Про деяки заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» (№ 817/98 від 23 липня 1998 року) (положення якого застосовуються також при перевірках організації, які не займаються комерційної діяльностю).

  Указом Президента № 817/98 встановлені такі види перевірок:
  * планова виїзна перевірка;
  * позапланова виїзна перевірка.

  Планова виїзна перевірка проводиться податковими органами не частіше одного разу на календарний рік (пункт 2 Указа Президента № 817/98).

  Податкові органи мають право на планову виїзну перевірку лише за умовою, якщо організація яка перевіряється буде письмово повідомлена про це за 10 календарних днів до дня зазначеної перевірки (пункт 2 Указа Президента № 817/98).

  Таким чином, якщо НДО вже проходило планову виїзну перевірку в календарному році, то проведення повторної планової виїзної перевірки (за умовою, якщо попередня була оформлення належним актом про перевірку) є грубим порушенням податкового законодавства.

  Якщо визначенність в часі термінів планової виїзної перевірки дозволяє підготуватися до неї заздалегідь, то небезпечнішою за наслідками для НДО може бути позапланова виїзна перевірка.

  Позапланова виїзна перевірка - перевірка яка не передбачена в планах роботи податкового органу і проводиться за наявності таких обставин:
  а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення організацією норм законодавства.
  б) якщо організацією не подано у встановлений строк документи обов’язкової звітності;
  в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;
  Всі операції, які пов’язані з отриманням добровільних пожертв, грантів, доходів від платних послуг мають бути належним чином оформлені та документально підтверджені (договори, акти та інші документи).
  г) організація подала скаргу про порушення законодавства податковим органом під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;
  д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, з якою організація мала правові стосунки, і якщо організація не надасть пояснення та відповідні документи на запит податкового органу.

  «Ступені захисту» при планових та позапланових виїзних перевірках податкових органів

  1. Внесення даних про перевіряючу особу в журнал відвідування контролюючими органами організації.

  Наявність журналу відвідування не є обовязковою. У разі, якщо НДО має такий журнал, то в ньому позначаються: мета відвідування, посада і призвище представника податкового органу. Особа, яка здіснює перевірку НДО має обов’язково поставити підпис в журналі відвідування. Відмова представника податкового органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки (п. 7 Указу Президента № 817/98 від 23.07.1998 року).
  2. Терміни планових виїзних перевірок інших контролюючих органів (митні органи, КРУ, органи державного казначейства) мають узгоджуватися з податковими органами і не можуть перевищувати 30 робочих днів (пункт 2 Пост. КМУ № 112 від 29.01.1999 «Про порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами).

  3. Перевірка посвідчення посадової особи, яка проводить планову або позапланову виїзну перевірку.

  В посвідченні мають бути зазначені: посада перевіряючого, призвіще , ім’я по батькові, чіткий перелік об’єктів які мають бути перевірені (офісне, складське приміщення і т. ін.). Увага! В посвідченні на проведення перевірки має позначатися термін його дії. (пункт 4 Розпорядження ДПА України № 89-р від 20.05.1997 «Про посвідчення на перевірку»)

  3.1. А як бути з недоброчинними діями посадових осіб ОМС та податкових органів?

  а) Якщо представник контролюючого органу прямо порушує права НДО, зловживає своїми повноваженнями, вимагає дій які не передбачені чинним законодавством, то можна нагадати йому такі положення чинного законодавства:
  * Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ст. 19 Конституції України);
  * Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачен Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України);
  * Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст. 60 Конституції України).
  * Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної чи моральної шкоди завданної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю... посадових і службових осіб при здійсненні ними свої повноважень (ст. 56 Конституції України).

  б) Службові особи* несуть кримінальну відповідальність за:
  * зловживання владою або службовим становищем..., використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб ...(cт. 364 Кримінального Кодексу України).
  * перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межи наданих їй прав чи повноважень... (ст. 365 Кримінального кодексу);
  * службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інетерсам окремих юридичних осіб... (ст. 367 Кримінального кодексу )
  * (Службовими особами є особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно або тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях не залежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків...).

  в) Повідомляйте про факти зловживання службовими повноваженнями та інші незаконні дії посадових осіб ОМС та податкових органів в прокуратуру та внутршні підрозділи ДПАУ по боротьби з корупцією та безпекою.

  Юрій Дімітров,
  Радник з правових питань
  міжнародної благодійної організації
  «Український освітній центр реформ»
  тел. 490-12-08/490-69-88
  2002 (c) International «Renaissance» Foundation

 • Авто
 • Бизнес/Финансы
 • Интернет
 • Компьютеры/IT
 • Медицина/Здоровье
 • Наука/Образование
 • Общество
 • Отдых/Культура
 • Промышленность
 • Религия
 • События/Проишествия
 • Техника/Связь