Реклама

  Гармонійний тренерський дует, або етичні норми в роботі тренерів.

  Філософія будь-якої роботи грунтується на професійних моральних принципах. Робота тренера багато в чому схожа на працю педагога. Це пояснюється єдністю етичних норм і принципів, якими керуються ті, хто навчає інших людей. Основу професійної вчительської етики складають сім головних принципів, які, на мій погляд, властиві і тренерській діяльності. Це гуманізм, чесність, терпимість, делікатність, пунктуальність, справедливість, обов'язковість. Незалежно від теми, аудиторії, форми, методів, тривалості навчання, дотримання цих норм забезпечує досягнення поставленої мети. Проте тренерській роботі притаманний ще один вагомий етичний компонент - робота в парі.

  На мій погляд, про гармонійну роботу в парі можна судити з таких критерій:

  • позитивне налаштування на спільну роботу,
  • наявність спільних цілей,
  • терпимість і делікатність у робочих стосунках,
  • спільна мова спілкування ( російська, українська тощо )
  • наявність спільної невербальної мови спілкування ( спеціальних знаків, жестів, інших сигналів, якими можна передати інформацію не словесно, мовою, зрозумілою лише тренерам ),
  • спільна відповідальність за спільний продукт діяльності,
  • справедливий, взаємоприйнятий розподіл функцій та обов”язків,
  • доброзичливість у спілкуванні,
  • вміння розпочати дискусію, розпочату тренером,
  • вміння резюмувати робочий матеріал, викладений партнером,
  • вміння робити логічні переходи від сесії (або до сесії), яку проводив або буде вести колега,
  • вміння слухати партнера і адекватно реагувати на певну ситуацію,
  • вміння робити щирі компліменти, відзначати успіхи,
  • вміння чесно говорити про проблеми, спільно шукати шляхи їх вирішення,
  • спільна оцінка підсумків роботи : визначення і обговорення результатів, причин успіху та невдачі, спільних та індивідуальних уроків, діяльності кожного і роботу в парі,
  • однаковий стиль одягу .

  А також :

  • дякувати за добре виконану спільну працю,
  • не залишати партнера без допомоги і уваги в процесі роботи, не залишати робочої аудиторії до закінчення спільної роботи,
  • бути пунктуальним у дотриманні наміченого регламенту,
  • бути відповідальним за виконання власної частини роботи і спільної роботи у цілому.

  Бажано уникати :

  • критичних зауважень на адресу партнера у присутності слухачів,
  • відвертого, видимого (для слухачів ) втручання в роботу партнера,
  • випинання власного “Я”,
  • ігнорування побажань, зауважень тренера,
  • демонстрація переваг одного з партнерів,
  • ігри в “ доброго і суворого тренера “,
  • панібратського спілкування в присутності слухачів .

  Такі, на мій погляд, основні етичні норми, які дозволяють досягти успіху в роботі людей, чия праця залежить від гармонійної взаємодії колег .

  Галина Казачковська
  Тренер Творчого центру Каунтерпарт
  Бюлетень тренерів НУО України “Поштовх” № 4

 • Авто
 • Бизнес/Финансы
 • Интернет
 • Компьютеры/IT
 • Медицина/Здоровье
 • Наука/Образование
 • Общество
 • Отдых/Культура
 • Промышленность
 • Религия
 • События/Проишествия
 • Техника/Связь